Cíle výuky matematiky dle Františka Kuřiny… ke kterým se hlásím

(Metody a cíle vyučování matematice.  Učitel matematiky, 27 (3), 2019):

  1. Dovést všechny žáky na úroveň matematické gramotnosti potřebné pro život a další studium.
  2. Rozvinout matematickou kulturu nadaných žáků k prvním krokům tvořivosti.
  3. Pěstovat důležité psychické funkce, zejména vnímání, soustředění, myšlení, cítění.
  4. Rozvíjet důležité společenské funkce, zejména odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, kritičnost.