Nabízím individuální poradenství a terapii pro mladé lidi od 16 let a pro dospělé.

Mohu vám pomoci, pokud cítíte potřebu změnit něco ve svém životě, překonat životní krizi nebo máte zájem o osobní růst a rozvoj, o hlubší poznání sebe sama nebo o prohloubení vztahů s druhými.

Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii, tj. terapeutkou ve výcviku.

Svou práci superviduji u PhDr. Věry Raškové.

Vzdělání a praxe:

Znamená to, že jsem absolvovala více jak 50% z celkového počtu výcvikových hodin komplexního psychoterapeutického výcviku a pokračuji individuální výcvikovou analýzou, teoretickou výukou a prací s klienty pod pravidelnou supervizí. Tento výcvik jsem začala v roce 2016 v rámci bakalářského studia sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Na PVŠPS nyní pokračuji v magisterském studiu oboru sociální práce a toto magisterské studium dokončím v roce 2024. Celý výcvik poté v roce 2026/2027.

V roce 2023 jsem dále nastoupila do čtyřletého výcviku v analytické psychologii a psychoterapii Carla Gustava Junga na Carl Gustav Jung Institute v Küsnachtu, ve Švýcarsku. Tento výcvik je certifikovaný Mezinárodní asociací pro analytickou psychologii (IAAP) a zahrnuje individuální tréninkovou analýzu, teoretickou výuku, klinickou praxi a práci s klienty pod supervizí.

Původně jsem vzděláním ekonomka s dvanáctiletou praxí ve finančním sektoru, zejména ve firemním bankovnictví. Z bankovnictví jsem odešla v roce 2019.

Nyní kromě soukromé poradenské a terapeutické praxe působím také ve školství a v sektoru sociálních služeb.

Do školství jsme vstoupila v roce 2018 při studiu programu Učitel naživo. Učila jsem předměty matematika, fyzika, angličtina nebo finanční gramotnost na základní škole nebo na speciální střední škole a pracovala také jako třídní učitelka.

V sociálním sektoru působím dlouhodobě i jako dobrovolnice. V organizaci Dobroduš, která se věnuje sociální rehabilitaci lidí s duševním onemocněním a na Terapeutické lince Sluchátko.

Podmínky:

Objednat se můžete na telefonu 728 820 235 nebo na emailu miroslava@barcalova.cz

Pokud Vám telefon nezvednu, pravděpodobně učím anebo mám sezení. Ozvu se Vám zpět.

Cena sezení v délce 50 minut je 1000,- Kč

Cena sezení v délce 90 minut je 1500,- Kč

První 3 setkání probíhají vždy osobně. Později je možné zařadit i online sezení. Frekvenci sezení dohodneme na základě Vašich potřeb a našich vzájemných časových možností.

Pracuji za přímou platbu, se zdravotními pojišťovnami nespolupracuji. Službu uhradíte v hotovosti nebo na bankovní účet 2202619003/5500 po skončení sezení.

Pokud na objednané sezení nemůžete přijít, prosím o zprávu nejméně 24 hodin předem. Jinak požádám o uhrazení sjednaného sezení.

Sezení se konají v Praze, na adrese Revoluční 8 nebo online na platformě Zoom